Member
user
password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สาระน่ารู้

bullet 4rt-Code was here

ธรรมเทศนา ออนไลน์
bullet วิทยุธรรมะ ออนไลน์
bullet แนวทางการปฏิบัติธรรม
bullet วิมุตติ
bullet ทางพ้นทุกข์
bullet ความสงบบ่อเกิดปัญญา
bullet การปล่อยวาง
bullet น้ำไหลนิ่ง
bullet ไม่แน่
bullet การเข้าสู่หลักธรรม
bullet ธรรมที่หยั่งรู้ยาก
bullet ต่อสู้ความกลัว
bullet กบเฒ่า นั่งเฝ้ากอบัว
bullet ทำใจให้เป็นบุญ และ ธรรมะ ธรรมชาติ
bullet สัมมาปฏิปทา
bullet สัมมาสมาธิ
bullet อยู่เพื่ออะไร และ ธรรมปฏิสันถาร
bullet ปฏิบัติกันเถิด และ สัมมาทิฐิ ที่เยือกเย็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คำถาม : ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ศีลข้อใดที่คุณคิดว่าปฏิบัติยากที่สุด
ข้อ 1.ห้ามฆ่าสัตว์
ข้อ 2.ห้ามลักทรัพย์
ข้อ 3.ห้ามประพฤติผิดในกาม
ข้อ 4.ห้ามพูจเท็จ พูดไม่ดีต่าง ๆ
ข้อ 5.ห้ามเสพสุรา สิ่งเสพติดทุกชนิด
 การรักษาศีล 8

การรักษาศีล 8

            ศีล คือ การประพฤติดีงาม มีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนและฝึกหัดเกลา ในการรักษาศีล 5 นั้น ช่วยให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยอย่างน้อยไม่เดือดร้อนจนถึงกับลุกเป็นไฟ แต่ไม่เป็นหลักประกันว่าคนจะมีความสุข ผู้ที่ปรารถนาชีวิตที่ดีงามมีความสุข ควรฝึกหัดพัฒนาตนต่อไปด้วยการรักษาอุโบสถหรือศีล 8 ซึ่งมีข้อปฏิบัติเพิ่มจากศีล 5 อีก 3 ข้อ และตามประเพณีทั่วไปนิยมรักษา ในวันขึ้น-แรม 8 ค่ำ และวันขึ้น-แรม 15 ค่ำ หรือแรม 14 ค่ำในเดือนขาดอุโบสถศีล กับ ศีล 8 มีองค์สมาทานงดเว้น 8 ประการ แต่คำสมาทานพร้อมทั้งเจตนางดเว้นกำหนดเวลาต่างกันคือ ศีล 8 นั้น ผู้สมาทานต้องรักษาตลอดไปไม่มีกำหนดกาลเวลา ส่วนอุโบสถศีลนั้น ผู้สมาทานตั้งใจรักษาอย่างเคร่งครัดเพียงระยะวันหนึ่ง เฉพาะวันธรรมสวนะหรือวันพระเท่านั้น

             การรักษาศีล 8 นี้ เป็นการฝึกตนในการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ไม่ให้ชีวิตและความสุขของตนต้องไปขึ้นต่อการเสพหรือบริโภควัตถุมากเกินไป ไม่ให้กลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาในวัตถุ กล่าวคือ ใน 6-7 วันที่ผ่านมาเคยแต่ตามใจตนเอง หาความสุข ด้วยการกินตามใจชอบ ยุ่งอยู่กับการสนุกสนานดู ฟัง การบันเทิง และบำเรอสัมผัสกายด้วยการนอนฟูกหรูหรา พอมาถึงวันที่ 7 หรือ 8 ก็หัดเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ โดยพึ่งวัตถุแต่เพียงเท่าที่จำเป็นหรือพอแก่ความต้องการที่แท้จริงของชีวิต ฝึกเป็นอยู่ให้ดีงามและมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งการบำเรอ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส เช่น กินอาหารเพียงในเวลาจำกัดแค่เที่ยงวันที่เพียงพอแก่สุขภาพ

             การปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล 8 นี้ นอกจากเป็นการฝึกตนให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นและพร้อมที่จะก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตชั้นสูงขึ้นไปแล้ว ก็จะทำให้มีวัตถุเสพบริโภคเหลือพอที่จะนำไปเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นและมีเวลาเหลือจากการมัวเมาเสพวัตถุที่จะนำไปใช้ในทางที่ดีงามสร้างสรรค์อย่างอื่น โดยเฉพาะในชั้นภาวนาที่เป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจ และพัฒนาปัญญาของตน ตลอดจนไปบำเพ็ญทาน ทำการสงเคราะห์ หรือบำเพ็ญประโยชน์ด้านอื่น ๆ

             ศีล 8

1. เว้นจากปาณาติบาต ไม่ละเมิดต่อชีวิต ร่างกายกัน รวมทั้งไม่รังแกสัตว์
2. เว้นจากอทินนาทาน ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกันและกัน
3. เว้นจากอพรหมจรรย์ ถือพรหมจรรย์ งดเว้นเมถุน
4. เว้นจากมุสาวาท ไม่ละเมิดต่อกันทางวาจา ไม่ทำร้ายหรือทำลายผลประโยชน์กันด้วยวาจาเท็จ โกหก หลอกลวง
5. เว้นจากสุรายาเมาสิ่งเสพติด ไม่คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นด้วยการมีพฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะเพราะสิ่งเสพติด
6. เว้นวิกาลโภชน์ ไม่รับประทานอาหารในเวลาวิกาลหรือหลังพระอาทิตย์เที่ยงวัน
7. เว้นนัจจคีตวาทิต-มาลาคันธวิเลปนะฯ งดเว้นการฟ้อนรำ ขับร้อง เล่นดนตรี ดูการละเล่น และการประดับตกแต่งร่างกายใช้ของหอม เครื่องลูบไล้
8. เว้นอุจจาสยนมหาสยนา งดนอนบนฟูกฟู ที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ หรูหราบำเรอตน

http://mediacenter.mcu.ac.th/data/caipyo/m4/Unit4/unit4-2.php

โดย : จิตสงบ | email : sugas.nop@hotmail.com | วันที่ : 2009-06-25 12:17:03

ความเห็นที่ 61
โดย : หนึ่งฤทัย | email : koy1234-05@hotmail.com | วันที่ : 2013-08-09 13:44:14 | IP : XX

ความเห็นที่ 60
เพื่อเป็นการทำจิตใจให้สงบสุข
และการฝึกสมาธิให้เป็นประโยนช์
โดย : มะลิวรรณ วงศ์สุนา | email : miw_lib@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-12 22:39:17 | IP : XX

ความเห็นที่ 59
เพื่อเป็นทำจิตใจให้สงบสุขและการฝึกสมาธิในการรักษาศีล8และขอให้มีความสุข
ความเจริญด้วยกาลนานเทอญสาธุขออนุโมทนาด้วยค่ะ
โดย : มะลิวรรณ วงศ์สุนา | email : miw_lib@hotmail.com | วันที่ : 2013-07-12 22:35:46 | IP : XX

ความเห็นที่ 58
มัจฉิมาปฎิปฑา เดินสายกลาง กินแค่ครึ่งอย่าถึงหมดขวด เอาพอเป็นยา
โดย : นะโยม | email : | วันที่ : 2013-05-16 08:48:28 | IP : XX

ความเห็นที่ 57
ผมกำลังคิดจะรักษา ศีล 8 ครับ  เมื่อคิดแล้วต้องทำให้ได้... ครับ  เพราะ ร่างกายนี้ ถูกตามใจมาตลอด ครั้งนี้  ต้อง ทำให้เขด..
โดย : ประสิทธิ์ วิชพล | email : prasit1679@gmail.com | วันที่ : 2013-02-08 22:06:56 | IP : XX

ความเห็นที่ 56
กำลังจะเริ่มทดลองฝึกไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าคะ
โดย : renoo | email : renoo-s@hotmali.co.th | วันที่ : 2012-08-19 20:47:46 | IP : 49.228.22.XX

ความเห็นที่ 55

เดี๋ยวก้อต้องไปปฏิบัติจริงแล้ว

โดย : น้องโอ | email : oolovegame@hotmail.com | วันที่ : 2012-08-05 14:08:40 | IP : 125.25.208.XX

ความเห็นที่ 54
อยากปฎิบัติบ้างแต่กลัวทำไม่สำเร็จ
โดย : น่น | email : Noon-wat22@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-23 19:11:15 | IP : 115.67.224.XX

ความเห็นที่ 53
ศีล8เนี่ยลำบากไปไหมoh ohoh ohoh ohoh ohoh ohoh ohoh oh
โดย : มิ้น | email : min_vava@hotmail.com | วันที่ : 2012-07-14 08:54:26 | IP : 183.89.114.XX

ความเห็นที่ 52
อยากรักษาศีล 8  ก่อนวันพระ 3 วัน วันพระ และหลังวันพระ 3 วัน รวม 7 วัน  แต่ถ้าไม่ให้ใช้เครื่องหอมแล้วเราจะเอาอะไรสระผม  ใครรู้ช่วยแนะนำด้วย
โดย : 19750909 | email : pinjinan@gmail.com | วันที่ : 2012-07-05 19:37:56 | IP : 101.51.50.XX

ความเห็นที่ 51
อยากรักษาศลี8 แต่ตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าจะทำไงดี
โดย : นิพพาน | email : | วันที่ : 2012-07-04 19:15:23 | IP : 125.25.172.XX

ความเห็นที่ 50
งดเครื่องสำอางค์และเครื่องประทินฝิว ทุกประเภท คะ
โดย : runnn | email : rrtsaw@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-12 15:19:45 | IP : 110.169.247.XX

ความเห็นที่ 49
ตอนนี้ถือศีล 5 อยู่ครับ..แต่ตั้งใจวันพระจะถือศีล 8 ติดอยู่อย่างคือมันจะเป็นวันทำงาน อาหารเที่ยงก็ต้องหลังเที่ยง จะเป็นไรไหมครับแค่เลยเวลาไม่เกิน 1 ชัวโมง
โดย : waranon | email : kumpeewara@gmail.com | วันที่ : 2012-06-11 15:15:28 | IP : 101.109.245.XX

ความเห็นที่ 48
ศลี 8 งดเครื่องสำอางทุกชนิดเรยหรือป่าวค่ะ ครีมทาหน้าสามารถใช้ได้หรือป่าวค่ะ
ใครรู้บ้างช่วยตอบทีค่ะ เพราะพรุ่งนี้จะไปถือศลีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : ฟร้อน | email : pamoncha_2524@hotmail.com | วันที่ : 2012-06-01 10:35:37 | IP : 124.120.52.XX

ความเห็นที่ 47

ผู้ที่มีความคิดหรือตั้งใจจะถือศิลแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง นั่นก็เป็นบุญแล้ว และหากทำได้ทั้งหมดจริงๆ ก็นับว่าเป็นยอดเช่นกัน หากคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีแล้ว เป็นบุญแล้ว ใยต้องไปกลัว กลัว    กลัวอะไร  ถามใจตัวเองซิ  ว่ากลัวอะไรกันแน่  ความกลัวให้โทษหรือให้ประโยชน์มากกว่ากัน  ท่านลองพิจารณาดูดีๆๆ  แล้วจะพบความจริง  ตกลงเรากลัวอะไร  ใจเย็นๆนะคะ ค่อยๆทำไปทีละนิด ทำได้นิด  ดีกว่าไม่่ทำนะ  เพราะเป็นบุญของท่านเอง

โดย : teacher Micky | email : Nongtord@hotmail.com | วันที่ : 2012-05-28 21:17:37 | IP : 1.1.134.XX

ความเห็นที่ 46

ขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่ปฎิบัติ รักษาศิล8 ครับ สาธุ

โดย : อุกฤษณ์ สืบคัด | email : beumkung@hotmail.com | วันที่ : 2012-05-16 01:53:47 | IP : 223.204.109.XX

ความเห็นที่ 45

การที่เราจะถือศีลเราจะต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์

และถ้าเราได้ถือศีลแล้วเราก็ไม่ควรผิดศีล

โดย : วรรณภา | email : p.o.o.kpik_38@hotmail.co.th | วันที่ : 2012-05-03 09:40:34 | IP : 110.77.138.XX

ความเห็นที่ 44

อนุโมทนาสาธุ  กับผู้มีศลีทุกคน ขอให้ผลบุญนำพาท่านไปสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

โดย : ภคินทร์ แก้วทันคำ | email : kaewtankham@hotmail.com | วันที่ : 2012-04-28 17:05:10 | IP : 125.25.187.XX

ความเห็นที่ 43
ผมไปถือศีล8พรุ่งนี้555+
โดย : dol | email : dols1234@hotmail.com | วันที่ : 2012-04-05 12:14:35 | IP : 171.5.69.XX

ความเห็นที่ 42
โดย : kon | email : konkon@hotmail.com | วันที่ : 2012-03-31 01:36:42 | IP : 125.26.225.XX

ความเห็นที่ 41
โดย : kon | email : onkon@otmail.com | วันที่ : 2012-03-31 01:34:47 | IP : 125.26.225.XX

ความเห็นที่ 40
หลวงตานั่งเล่นเน็ตอย่างเดียวรึ
โดย : Eg | email : SU99RA@gmail.com | วันที่ : 2012-03-28 18:03:31 | IP : 27.55.14.XX

ความเห็นที่ 39

การนั่งสมาธิทำให้จิตรสงบ.............การรักษาศีลทำให้จิตรไม่ว้าวุ้น

โดย : เสาวลักษณ์ | email : ooy_@com.th | วันที่ : 2012-03-28 10:13:26 | IP : 125.26.69.XX

ความเห็นที่ 38
วันศีลอยาลืมรักษาศีลกันด้วยนะค่ะ
โดย : เสาวลักษณ์ พงษ์ทอง | email : ooy_@com.th | วันที่ : 2012-03-28 10:06:31 | IP : 125.26.69.XX

ความเห็นที่ 37
เราจะรองพยายามปฏิบัตรตัวดูแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะทำได้แค่ไหน
โดย : Sunflower Phulsawat | email : yatika_09@hotmail.com | วันที่ : 2012-03-26 21:32:45 | IP : 171.7.232.XX

ความเห็นที่ 36
อยากลอง ทำดู สักเพียง1วันก่อน... ไม่แน่ใจว่าจะ ทำได้หรือไม่ กิเลศเยอะ จริงๆ  ข้อ 6 7 8 นี่ไม่ง่ายเลย
โดย : บัว | email : natasron@hotmail.com | วันที่ : 2012-03-02 10:16:33 | IP : 110.49.241.XX

ความเห็นที่ 35

ขอบุญจงรักษาทุกท่านเทอญ

 

โดย : jhalee | email : google.com-_-best@hotmail.com | วันที่ : 2012-02-02 13:32:39 | IP : 113.53.250.XX

ความเห็นที่ 34
ว่าจะรักษาศีล 8 แต่กลัวทำไม่ได้ เดี๋ยวบาปอีก 
โดย : Killer | email : | วันที่ : 2011-12-17 13:47:42 | IP : 182.52.35.XX

ความเห็นที่ 33

อยากถึอศีล 8 แต่ต้องใข้เครื่องหอม   เลยไม่รู้จะต้องทำยังไง ติดข้อเดียว

โดย : 007 | email : | วันที่ : 2011-11-17 10:26:26 | IP : 115.31.137.XX

ความเห็นที่ 32

ทาแป้งเพื่อความสบายตัว ไม่ใช่เพื่อความสวยงามน่ะ

โดย : PP | email : | วันที่ : 2011-05-09 20:03:51 | IP : 118.174.85.XX

ความเห็นที่ 31

แล้วสระผม ฟอกสบู่ โดยเฉพาะทาแป้งนี่ได้มั๊ย

โดย : PP | email : | วันที่ : 2011-05-09 20:00:24 | IP : 118.174.85.XX

ความเห็นที่ 30
อนุโมทนา ครับ
โดย : บิ๊ก | email : | วันที่ : 2011-05-02 08:29:15 | IP : 223.206.144.XX

ความเห็นที่ 29
วันที่ 22 เม.ย นี้ จะไป นั่งวิปัสนาธรรม รักษา ศีล 8 ค่ะ
โดย : ศศิภารัตน์ | email : fourgus77@hotmail.com | วันที่ : 2011-04-20 15:38:22 | IP : 115.67.153.XX

ความเห็นที่ 28

จะรักษาศีล 8 แล้วครับ ทุกวันศีล

โดย : แดงน้อย | email : | วันที่ : 2011-04-16 21:06:16 | IP : 124.40.228.XX

ความเห็นที่ 27
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
โดย : ผู้ร่วมรักษาศีล | email : | วันที่ : 2011-03-16 23:52:16 | IP : 101.108.24.XX

ความเห็นที่ 26

ผมอยากทำบ้างจังครับแต่กลัวจะไม่ครบทุกข้อคับ

โดย : อัง อุบล | email : phunaha@hotmail.com | วันที่ : 2011-02-12 22:04:45 | IP : 180.180.162.XX

ความเห็นที่ 25

โมทนา ด้วยครับ

โดย : โต | email : newyun@hotmail.com | วันที่ : 2011-01-11 06:50:29 | IP : 58.8.19.XX

ความเห็นที่ 24

หวังว่าหลังจากที่ปฎืบัติแล้วคงจะเป็นคนดีขึ้นค่t

ดีมากๆค่ะรักษาศีลทำให้จิตใจไม่ว้าวุ่น มีสติอยู่ตลอดเวลา

โดย : nuk zaza | email : moouan_@hotmail.co.th | วันที่ : 2011-01-02 20:30:57 | IP : 58.11.2.XX

ความเห็นที่ 23

อนุโทนาบุญกับท่านที่รักษาสัจจะ รักษาศีล 8 ทุกคนค่ะ

โดย : กรสิริ | email : ks_jarusakul@hotmail. | วันที่ : 2010-12-20 10:28:17 | IP : 118.173.106.XX

ความเห็นที่ 22

ศีล8นี่โดนตัวผู้หญิงได้ป่ะครับ

โดย : peet | email : pete_nova_@hotmail.com | วันที่ : 2010-12-12 13:38:36 | IP : 110.49.205.XX

ความเห็นที่ 21
โดย : แม่คน | email : | วันที่ : 2010-12-08 11:56:33 | IP : 183.89.67.XX

ความเห็นที่ 20

พวกเรานักเรียนชั้นป.6กะลังจะไปวัดไปรักษาศีล 8  

โดย : มีความสุข | email : ohot@hotmail.com | วันที่ : 2010-11-30 19:04:59 | IP : 125.26.132.XX

ความเห็นที่ 19
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
โดย : 1 | email : | วันที่ : 2010-11-14 08:55:03 | IP : 27.130.76.XX

ความเห็นที่ 18

รักษาศีล 8 ดีนะอยากให้คนไทยหันหน้าศึกษาธรรมมะ ไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับที่เรารู้ธรรมมะของอริยะสัจ 4  สนใจไปปฏิบัติธรรมอริยะสัจ 4 ได้นะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สระบุร๊ ที่หลวงพ่อพิชัย เทศ

โดย : boon | email : onion_@hotmail.com | วันที่ : 2010-11-13 11:58:20 | IP : 203.170.251.XX

ความเห็นที่ 17
ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ตั้งใจปฎิบัติ
โดย : ปุ้ย | email : kron03032551@hotmail.com | วันที่ : 2010-11-06 14:18:44 | IP : 124.122.209.XX

ความเห็นที่ 16
ผมทำตามสัจจะ  ที่ให้ใว้กับตัวเองว่าถ้ายังไม่ใด้บวชแทนคุณ  พ่อแม่ ก็ขอรักษาศิล8เป็นเวลา3เดือนและตอนนี้ก็ครบ3เดือนเมื่อตอนออกพรรษานี้เอง(ผมอายุ27ปีอาชีพค้าขาย)
โดย : เหน่งครับ | email : | วันที่ : 2010-10-28 00:34:25 | IP : 202.176.106.XX

ความเห็นที่ 14
 ตอนนี้ กำลัง  เลยมารักษาศิล 8ได้ 3 วันแล้ว
โดย : คนที่พึงพ้นจากทุกข์ | email : | วันที่ : 2010-10-10 13:23:16 | IP : 113.53.13.XX

ความเห็นที่ 13

  หมั่นรักษาศิล 8  นั่งสมาธิ  ,เดินจงกม   พุทโธๆๆกันบ่อยๆนะจะได้มีสติด้วยความปรารถนาดีถ้าไม่ทำตามอาตมาจะไปเขาฝันมีปัญหาอะไรโทรมาที่0870538879ติดต่อมาที่หลวงตาทุมให้ส่งต่อหลวงตานึกทันที                   

                           เจริญพรนะญาติโยม   

                       จากหลวงตานึก     อธิปัญโญ     

       อ.กบินทร์    จ.ปราจีนบุรี    25110

 

โดย : หลวงตานึก อธิปัญโญ | email : | วันที่ : 2010-10-01 13:08:36 | IP : 110.49.193.XX

ความเห็นที่ 12
โดย : มา | email : | วันที่ : 2010-10-01 12:19:57 | IP : 110.49.193.XX

ความเห็นที่ 11
อยากรักษาศีลอุโบสถบ้าง ยังไงก็จะพยายามฝึกให้ได้ค่ะ
โดย : ktn | email : | วันที่ : 2010-10-01 08:04:14 | IP : 124.120.42.XX

ความเห็นที่ 10

โดย : จิ้งเหลนนรก | email : | วันที่ : 2010-08-25 19:22:28 | IP : 58.9.48.XX

ความเห็นที่ 9
 ผมรักษาศีล5 แต่วันนีผมเริ่มสมาทานศีล8 ดีใจครับที่เกิดเป็นชาวพุทธ
โดย : โยธิน | email : yothin_germanic@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-25 14:55:05 | IP : 125.26.7.XX

ความเห็นที่ 8

Thank you

โดย : abc | email : | วันที่ : 2010-08-09 17:50:35 | IP : 58.9.109.XX

ความเห็นที่ 7

การรักษาศีลเป็นสิ่งที่ดีมาก เราทุกครควรรักษาศ๊ล ทุกคนจะได้อนิสงค์มากนะครับ

โดย : จอมโจรหนอนหนังสือ | email : ota_ota123@hotmail.com | วันที่ : 2010-08-01 14:37:52 | IP : 124.157.148.XX

ความเห็นที่ 6

ดิฉันอยากฝึกการถือศีล8ค่ะ แต่ว่าติดตรงที่ศีลข้อที่8ค่ะทำไม่ได้เพราะว่าพักอยุ่หอพักที่มหาวิทยาลัยมีแต่ที่นอนสูงๆแล้วอย่างนี้จะฝึกได้หรือเปล่าค่ะ ส่วนข้ออื่นก็ไม่มีปัญหาน่ะค่ะ

โดย : น้ำฝน | email : Nongteamclub@hotmail.com | วันที่ : 2010-06-18 22:33:01 | IP : 202.28.51.XX

ความเห็นที่ 5

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่พึ่งจะรู้คุณค่าของการสวดมนต์ ภาวนา รักษาศีล เมื่อสูญเสียคุณพ่อไป...ก่อนหน้านั้นมัวแต่ผัดวัน...และไม่เคยคิดว่าจะสูญเสียท่านไปเร็วขนาดนี้...เสียใจมาก และที่สำคัญอายุก็มากแล้ว(40กว่า) ยังไม่มีโอกาศได้ทดแทนพระคุณท่านอย่างจริงจัง...ทุกวันนี้พยายามสวดมนต์ทำบุญให้ทานเพื่อต้องการอุทิศสวนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับท่าน...

โดย : rattanan | email : aun-2511@hotmail.com | วันที่ : 2010-06-15 18:27:18 | IP : 114.128.187.XX

ความเห็นที่ 4

ฉันอยากถือศีล8จัง

 

โดย : นนท์ | email : | วันที่ : 2010-05-31 08:52:24 | IP : 125.26.128.XX

ความเห็นที่ 3

ขอบคุณมากค่ะ : )

โดย : ป๊อป | email : sakula_37@hotmail.com | วันที่ : 2010-01-31 20:32:53 | IP : 58.9.95.XX

ความเห็นที่ 2

  พยายามรักษาศีล สมาธิ  แต่ทำขาดตอน จะค่อยๆเริ่มใหม่ เพื่อความสุข

     ทางจิตใจ

โดย : เลื่อมใสหลวงปู่เทพโลกอุดร | email : | วันที่ : 2010-01-27 20:05:44 | IP : 113.53.179.XX

ความเห็นที่ 1

ดิฉันกำลังจะเริ่มหัดสมทานศิล8

โดย : สุวนันท์ ศรีกระสอน | email : suwanan119@gmail.com | วันที่ : 2010-01-27 11:49:53 | IP : 125.26.253.XX


ร่วมแสดงความคิดเห็น
name
email
ข้อความทีท่านได้อ่านจาก เวบเพจนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยสาธารณชน และ เผยแพร่โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลเวบไซด์แห่งนี้ ไม่ได้เห็นด้วย และไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นผู้อ่านทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตนเอง และ ถ้าหากท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ ขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรม กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@thaidhammajak.com เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการในทันที ขอขอบพระคุณ

43/73 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 63/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0-2946-5171, 0-2964-5173-4 แฟกซ์ 0-2945-8887 www.thaidhammajak.com